Om hovedforeleserne / About the keynote speakers
Se de parallelle sesjonene her
Download the book of Program & Abstracts

MANDAG 14. MAI 2012

0900-1000 Registrering. Kaffe/te. Registration. Coffee/tea
1000-1045 Velkommen og åpning av konferansen/Welcome and opening
1045-1145 Barn som far illa – ett samhällsperspektiv, Marie Köhler
1145-1200 Pause
1200-1300 Sharing the burden of parenting under multicultural stress: Primary prevention of child abuse and neglect, Jukka Mäkelä
1300-1400 Lunsj
1400-1530 Parallelle sesjoner 1
1530-1545 Pause
1545-1715 Parallelle sesjoner 2
1830 Mottagelse i Håkonshallen/Reception in Håkonshallen

TIRSDAG 15. MAI 2012

0830-0845 Registrering/Registration
0845-0900 Kulturelt innslag
0900-1030 Child Protection and Minority Ethnic Children:  Lessons from the UK, Dr. Ash Chand
1030-1045 Pause
1045-1215 Parallelle sesjoner 3
1215-1315 Lunsj
1315-1445 Parallelle sesjoner 4
1445-1500 Pause
1500-1600 Barneloven, omsorgssvikt og vold, Kristin Skjørten
1600-1700 NFBO Generalforsamling
1930 Konferansemiddag på Fløien Folkerestaurant/Conference dinner

ONSDAG 16. MAI 2012

0845-0900 Kulturelt innslag
0900-1000 Upbringing and abuse of children: Historic and cultural perspective, Jònìna Einarsdòttir
1000-1015 Pause
1015-1115 The Difficulties of Adolescents from Ethnic Minorities in Denmark, their Parents’ Use of Corporal Punishment, and the Difficulties of Danish Social Authorities in handling Cases of Child abuse and Neglect in Families from Ethnic Minorities, Talli Ungar Felding
1115-1130 Avslutning og vel hjem/Closing Ceremony