Barnemishandling og omsorgssvikt i et krysskulturelt perspektiv:

Muligheter og utfordringer

Bergen, 14.-16.mai 2012

Foto: www.photographybyjoelle.com
Brukt med tillatelse fra foreldre/parents have agreed

På vegne av Nordisk Forening mot Barnemishandling og Omsorgssvikt, ønsker vi deg velkommen til den 7. Nordiske konferansenom barnemishandling og omsorgssvikt. Konferansen avholdes i Bergen, Norge i mai, 2012.

Temaet for konferansen er «barnemishandling og omsorgssvikt i et krysskulturelt perspektiv: Muligheter og utfordringer»

Dagens nordiske samfunn består av familier fra mange ulike kulturer.Dette innebærer muligheter og utfordringeri forhold til å forebygge, avdekke, utrede, behandle, og forske på barnemishandling og omsorgssvikt. Hvilke muligheter har vi for å hjelpe utsatte barn fra ulike kulturer og garantere dem en trygg oppvekst?

Konferansen vi søkes godkjent for alle relevante yrkesgrupper.

Medarrangører er Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging -region vest (RVTS Vest), Statens Barnehus Bergen, og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Last ned brosjyre om konferansen:

Brosjyre_2ndannouncement