Det er ikke lenger mulig å levere inn abstrakt.

Konferansens vitenskapelige komité inviterer forelesere til å sende inn abstrakt for foredrag eller posterpresentasjon. Emnet skal stemme overens med konferansens tema:

Barnemishandling og omsorgssvikt i et krysskulturelt perspektiv: Muligheter og utfordringer

Det er også mulig å sende inn abstrakt med andre tema relatert til barnemishandling og omsorgssvikt.

Abstraktet kan inneholde maks 250 ord på dansk, norsk, svensk eller engelsk. Det forventes at presentasjonen vil foregå på det språk som abstraktet innleveres på. Samtlige abstrakt skal innleveres via lenken nederst på denne siden.

Vennligst merk følgende:

» Deadline for innlevering av abstrakt er 31. januar 2012.

» Beskjed om presentasjonene ble godkjent/antatt gis før 15. mars 2012.

» Alle godkjente abstrakt blir utgitt i et hefte som blir tilgjengelig for alle konferansedeltagerne.

» Samtlige foredragsholdere må i tillegg melde seg på på vanlig måte.

Den vitenskapelige komité forbeholder seg rett til å forkorte presentasjonstiden for å maksimere antallet presentasjoner.

Følgende presentasjonsmuligheter tilbys:

WORKSHOPS

Forelesere tilbys å lede en 30-45 minutters workshop inkl. diskusjon.

KORT PRESENTASJON

Det tilbys en 20 minutters presentasjon av forskning eller kliniske aktiviteter (15 min. fremlegg og 5 min. til spørsmål).

POSTERS

Posters blir fremvist gjennom hele konferansen.

Innlevering av abstrakt Skjemaet er lukket

NB: Vennligst levér dokumentet i enten word- eller Pdf-format. Dersom du har problemer med å laste opp dokumentet, ta kontakt på rvts@helse-bergen.no eller + 47 55 97 66 95/+ 47 55 97 66 92