350 fagfolk fra alle de nordiske landene møtes i Bergen for å utveksle kunnskap om barn som utsettes for vold og omsorgssvikt. Sentralt står kulturelle skiller for hvordan oppdragelse og omsorgssvikt blir forstått.

Pressemelding 10. mai
Les hele programmet her