Vi har laget en program- og abstraktbok der du kan lese informasjon om hovedforelesere og  programoversikt for 14., 15. og 16. mai. I tillegg presenterer vi de ulike abstraktene i denne boken. Boken blir utdelt på konferansen.

You may download the book of program & abstracts to read about the key notes, the program and the abstracts. Everybody will receive the book at the conference.

Download the book of Program & Abstracts