Marie KöhlerDessverre måtte Dilsa Demirbag-Sten avlyse sin forelesning på konferansen. Men vi har gleden av å presentere en ny foreleser; Marie Köhler.

Bio: Marie Köhler är barnläkare med mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete inom barnhälsovård nu som verksamhetschef för Kunskapscentrum för barnhälsovård i Region Skåne i södra Sverige. Marie har länge arbetat med och engagerat sig för flyktingbarn och hemlösa barn i Malmö. Hon forskar om familjehemsplacerade barns hälsa och upptäckt av barn som far illa och är en av de drivande i Svenska barnläkarföreningens arbetsgrupp för barn som far illa. Marie är en av författarna till boken ”Leva med barn” som riktar sig till nyblivna föräldrar. Hon är kommissionär i Kommissionen för hållbar social utveckling och jämlik hälsa i Malmö Stad.
Les om forelesningen her