Parallelle sesjoner og workshops

Fargekoder:

  Short presentation (15 min. fremlegg og 5 min. til spørsmål)
  Workshop (30-45 min. inkl. diskusjon)
  Poster (Blir fremvist gjennom hele konferansen)

 Mandag, 14 Mai, 14.00-15.30:

Child welfare, cooperation

14.00-14.20 1 Working together in child protection – the participation between child protection and schools, Anni G. Haugen
14.20-14.40 2 Written Agreement Between the Public Dental Service and Child Welfare – an Agreement with Possibilities?  Linda Næss,  Ingfrid Vaksdal Brattabø
14.50-15.10 3 Communities, Social Disorganization and the Structure of Child Welfare Activities, Dr. Timo Harrikari
15.10-15.30 4 Recurrent Use of Mental Health Services by Children Exposed to Intimate Partner Violence, Tanja Hillberg

 Prevalens og kartlegging

14.00-14.20 5 Utsatthet för våld under uppväxten i Sverige – rapport från 2500 unga vuxna, Åsa Källström Cater
14.20-14.40 6 Immigrant children and victimization in Sweden, Carl Göran Svedin
14.50-15.10 7 Rutinmässig kartläggning av våld mellan föräldrar på en barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvårdsmottagning, Ole Hultmann
15.10-15.30 8 Forekomst av omsorgssvikt og mishandling av barn i familien i Norden, Kathrine Kloppen, Magne Mæhle, Øyvind Kvello, Kyrre Breivik

 Rettsvesen – barnefordeling

14.00-14.30 9 Er det tilfeldigheter som bestemmer om omsorgssvikt i barnefordelingssaker oppdages? Per Arne Rød
14.30-15.00 10 Når samlivsbrudd blir omsorgssvikt, Frode Thuen, Tina Gerts Andresen, Egil Halleland
15.00-15.30 11 Witnessing  violence- dialoging the past, the present and the future, Anna Margrete Flåm

 Barn og unges stemmer om utsatthet

14.00-14.45 12 Erfaringer og råd fra unge, om barnemishandling og omsorgssvikt, Forandringsfabrikken
14.45-15.30 13  Stories from a girl’s four years journey, Hanne Johnsen

Mandag, 14. Mai, 15.45-17.15

Sekuella overgrep, krisesenter, behandling

15.45-16.05 14 Children with repetitive stays at Norwegian shelters: What do we know and what can we assume? Sabreen Selvik
16.05-16.25 15 Søskendeincest: Tilknytning, sexuelle overgreb&mediationsmøder, Mimi Strange
16.35-16.55 16 Ethnicity, Cultural Background and Treatment after Child Sexual Abuse, Helene Almind Jansen/Anette Baadsgaard/Anne Wodschow
16.55-17.15 17 Tidlig opsporing af overgreb mod børn i Danmark – kommunernes indsats og udfordringer, Anne Melchior Hansen/Anette Hammershøi

 Behandling, program

15.45-16.05 18 Jag blir inte slagen hemma mer… – erfarenheter av kombinerad behandling för barn och föräldrar där fysisk barnmisshandel förekommit , Cecilia Kjellgren
16.05-16.25 19 Violence by women can be prevented – The Demeter Programme,  Maria Lindroos
16.35-16.55 20 Intercultural dialogue, women’s empowerment and violence prevention – The MaSu Project, Tanja Harju
16.55-17.15 21 Udvikling af behandlingsmodeller til børn, der har været udsat for vold, Susanne Dal Gravesen/Inger Kjeldsen

 Child abuse investigations and police reports

15.45-16.30 22 A study of police-reported cases of suspected child physical abuse in a metropolitan area, Gabriel Otterman, Katrin Lainpelto, Frank Lindblad
16.30-17.15 23 Recent Research Affecting Child Abuse Investigations, Chris Newlin

 Kultur och hjelpeapparatet

15.45-16.15 24 Hva er god omsorgs- og oppdragelsespraksis- og for hvem? Judith van der Weele, Lill Salole
16.15-16.45 25 Møte med foreldre som bruker oppdragervold – erfaringer i arbeid med minoritetsforeldre, Judith van der Weele
16.45-17.15 26 Barn hvor minst en av foreldre har annen landbakgrunn enn norsk: erfaringer fra Statens Barnehus Oslo, Shirley Stormyren/Astrid Johanne Pettersen

 Tirsdag 15. mai, 10.45-12.15

Fysisk barnemishandling, behandling

10.45-11.05 27 Vem följer mig? Björn Tingberg, Anna-Carin Magnusson, Per Borgström
11.05-11.25 28 Hur kan kunskapen om riskfaktorer för fysisk barnmisshandel användas i det praktiska arbetet? Eva-Maria Annerbäck
11.35-11.55 29 The hospital-based child protection team in Sweden:  An update, Gabriel Otterman, Steven Lucas, Åsa Borulf
11.55-12.15 30 Hodepine i relasjon til interpersonlige, traumatiske erfaringer hos ungdom, Synne Øien Stensland, Grete Dyb Siri Thoresen, Tore Wentzel-Larsen og John-Anker Zwart

 Metodeutvikling, minoriteter

10.45-11.15 31 Minoritetskvinners opplevelse av barneomsorg, Chiku Ali
11.15-11.45 32 Barnfrid Stockholm integrerar Signs-of-Safety vid stadens utredningsenheter – för barnets skydd och trygghets skull, Marianne Gabrielsson
11.45-12.15 33 Har du støtt på kjønnslemlestelse og lurt på hva du skal gjøre? Presentasjon av en nettbasert veiviser , Geir Borgen

 Traumefokusert behandling

10.45-11.30 34 Traumafokuserad gruppbehandling för förskolebarn som upplevt våld, Anna Norlén
11.30-12.15 35 TF-KBT i gruppför barn som utsatts för sexuella övergrepp, Moa Mannheimer 

Tirsdag 15. mai, 13.15-14.45

Kultur, barnevern

13.15-13.35 36 Omsorgsovertakinger i Fylkesnemnda – en kvalitativ dokumentanalyse, Ingun Klepp, Anne Marie Verpe
13.35-13.55 37 Om gode arbeidsrelasjoner i det flerkulturelle barnevernet: Etniske minoritetsforeldre og saksbehandleres erfaringer, Marte Knag Fylkesnes
14.05-14.25 38 Å ta avstand uten å fordømme. Ivaretagende hensyn og sosiale forhandlinger blant jenter med bakgrunn fra land som praktiserer omskjæring av jenter, Mona-Iren Hauge
14.25-14.45 39 Forældres holdning er afgørende for udfaldet i genoprettende møder mellem barn og krænker, Anette Baadsgaard

 Selvhjelpsgrupper, opplysning

13.15-13.35 40 Brottsoffermyndighetens arbete för barn som upplever våld, Per Rubing, Anna Sigfridsson, Anna-Lena Dahlgren
13.35-13.55 41 Project Barnablick- redefining child advocacy within a non-for-profit organization, Therese Ek Blidberg and Martin Broby
14.05-14.25 42 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111, Marit Moland og Stine Engeland

 Sekuelle overgrep, symbolsk vold

13.15-13.45 43 Syskonövergrepp, Elisabeth Kjellander
13.45-14.15 44 Forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge på anbringelsessteder, Merete Bonde Jørgensen, Karen Jørgensen og Berit Møller
14.15-14.45 45 Symboliskt våld och familjens unika kultur, Monica Hartzell

 Avdekking og utredning

13.15-14.00 46 Hva er omsorgssvikt, egentlig? Grete Dyb/Mia Myhre/Synne Øien Stensland/Siri Thoresen/Carolina Øverlien/Helene Flood Aakvaag
14.00-14.45 47 Utvikling av en nettbasert veileder for helsepersonell ved mistanke om fysisk barnemishandling, Mia Cathrine Myhre/Geir Borgen/Kathinka Aslaksen/Arne Myhre

 Posterpresentasjoner (blir fremvist gjennom hele konferansen):

1 «Våg å se, våg å handle» – en tiltaksplan for barnehager ved bekymring for et barn, Kathinka Aslaksen
2 Identification and Treatment within the Swedish Child and Adolescent Psychiatry Service of Children Exposed or Subjected to Family Violence, Ole Hultmann
3 Livsmod, Conni Gregersen
4 «Unga Station»- en öppen stödverksamhet för barn, ungdomar och deras nätverk, Inger Ekbom
5 What characterizes the offender? Helene Almind Jansen/Anette Baadsgaard/Anne Wodschow
6 Ethnicity, Cultural Background and Treatment after Child Sexual Abuse (Presenteres også som short presentation), Helene Almind Jansen/Anette Baadsgaard/Anne Wodschow
7 Age- and development adjusted treatment after child sexual abuse: An open door to follow-up treatment, Helene Almind Jansen/Anette Baadsgaard/Anne Wodschow
8 «Statens Barnehus Bergen- utvikling av Barnehusmodellen og bedret rettsikkerhet for overgrepsutsatte barn», Statens Barnehus Bergen
9 Norsk nettbasert veileder for helsepersonell ved mistanke om fysisk barnemishandling, Mia Cathrine Myhre/Geir Borgen/Kathinka Aslaksen/Arne Myhre
10 ”Det er den draumen”, Vidar Strøm