Vi har satt påmeldingsfristen til koferansen til 1. mai! Gå direkte til påmelding

The Deadline for registration to the conference is May 1st! Go to the Conference registration form

View from Mount Fløyen. Foto: VisitBergen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bryggen at night. Foto: VisitBergen

The famous Bryggen in Bergen. Foto: VisitBergen