Foto med CC-lisens, hentet fra www.flickr.com. Se kilde og lisens ved å trykke på bildet.Barnemishandling og omsorgssvikt i et krysskulturelt perspektiv: Muligheter og utfordringer

Bergen, 14. – 16. mai 2012

På vegne av Nordisk Forening mot Barnemishandling og Omsorgssvikt ønsker vi deg velkommen til den 7. nordiske kongressen om barnemishandling og omsorgssvikt i Bergen, Norge i mai, 2012.

Temaet for konferansen er barnemishandling og omsorgssvikt i et krysskulturelt perspektiv. Dagens nordiske samfunn består av familier fra mange ulike kulturer. Dette innebærer muligheter og utfordringer i forhold til å avdekke, utrede, behandle, forske på og forebygge barnemishandling og omsorgssvikt. Hvilke muligheter har vi for å hjelpe utsatte barn fra ulike kulturer og garantere dem en trygg oppvekst?

Medarrangører er Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging – region vest (RVTS Vest), Statens Barnehus Bergen, og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

English:

Child abuse and neglect in a cross-cultural perspective: Possibilities and challenges

14th – 16th of May, 2012 Bergen, Norway

On behalf of the the Nordic Association for Prevention of Child Abuse and Neglect we are pleased to invite you to the 7th Nordic Congress on Child Abuse and Neglect in Bergen, Norway, 2012.

The theme of the congress reflects the fact that Nordic societies today have become a tapestry woven from a diversity of cultures. What possibilities and challenges does that provide us with regard to the disclosure, investigation, treatment, research and prevention of child abuse and neglect? How can we support children from all cultural backgrounds who are exposed to abuse and neglect and ensure them a safe childhood?

The NASPCAN Congress is a Nordic event for professionals, policy makers, academics and researchers. During the three days of Congress a large number of presentations will be delivered to an audience of professionals from a broad range of disciplines and nationalities.

The Congress is organized in cooperation with RVTS Vest, Statens Barnehus Bergen, and Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies (NKVTS).