Presentasjoner fra konferansen

Her finner du oversikt over de presentasjonene vi har fått inn. Vi regner med å få inn flere, men det er ikke alle foreleserne som ønsker at presentasjonen skal publiseres (F. eks p.g.a upublisert forskningsmateriale). Savner du en spesiell presentasjon, kontakt oss på rvts@helse-bergen.no

Read more…

Bilder fra den 7. nordiske konferanse om barnemishandling og omsorgssvikt

Fotograf: Hjalti Árnason

Denne bildekrusellen krever javaskript.

Nå er det snart klart for den 7. nordiske konferanse om barnemishandling og omsorgssvikt

350 fagfolk fra alle de nordiske landene møtes i Bergen for å utveksle kunnskap om barn som utsettes for vold og omsorgssvikt. Sentralt står kulturelle skiller for hvordan oppdragelse og omsorgssvikt blir forstått.

Pressemelding 10. mai
Les hele programmet her

Program & abstraktbok / Book of Program & Abstracts

Vi har laget en program- og abstraktbok der du kan lese informasjon om hovedforelesere og  programoversikt for 14., 15. og 16. mai. I tillegg presenterer vi de ulike abstraktene i denne boken. Boken blir utdelt på konferansen.

You may download the book of program & abstracts to read about the key notes, the program and the abstracts. Everybody will receive the book at the conference.

Download the book of Program & Abstracts

Ny foreleser erstatter Dilsa Demirbag-Sten

Marie KöhlerDessverre måtte Dilsa Demirbag-Sten avlyse sin forelesning på konferansen. Men vi har gleden av å presentere en ny foreleser; Marie Köhler.

Bio: Marie Köhler är barnläkare med mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete inom barnhälsovård nu som verksamhetschef för Kunskapscentrum för barnhälsovård i Region Skåne i södra Sverige. Marie har länge arbetat med och engagerat sig för flyktingbarn och hemlösa barn i Malmö. Hon forskar om familjehemsplacerade barns hälsa och upptäckt av barn som far illa och är en av de drivande i Svenska barnläkarföreningens arbetsgrupp för barn som far illa. Marie är en av författarna till boken ”Leva med barn” som riktar sig till nyblivna föräldrar. Hon är kommissionär i Kommissionen för hållbar social utveckling och jämlik hälsa i Malmö Stad.
Les om forelesningen her

Konferansen nærmer seg. Diverse praktisk informasjon:

Konferansehotellet Scandic Bergen City,  ligger i Håkonsgaten 2, 5015 Bergen.

Registrering:

Tidlig registrering: Søndag 13. mai, 1600-1800,  Scandic Bergen City.

Mandag 14. mai, 0900-1000, Salem konferansesenter, Sigurdsgate 6 (se kart under).

Read more…

Nå er de parallelle sesjonene klare!

Parallelle sesjoner og workshops

Fargekoder:

  Short presentation (15 min. fremlegg og 5 min. til spørsmål)
  Workshop (30-45 min. inkl. diskusjon)
  Poster (Blir fremvist gjennom hele konferansen)

  Read more…

Påmeldingsfristen nærmer seg! Deadline for registration!

Vi har satt påmeldingsfristen til koferansen til 1. mai! Gå direkte til påmelding

The Deadline for registration to the conference is May 1st! Go to the Conference registration form

View from Mount Fløyen. Foto: VisitBergen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read more…

We have a new keynote speaker: Dr. Ash Chand from the UK

Dr. Ash Cahd

Unfortunately Paulo Pinheiro had to cancel his lecture at the conference. But do not worry. We have found a new keynote! His name is Dr. Ash Chand and he works as Head of Strategy and Development at the organization NSPCC in the UK (http://www.nspcc.org.uk/). He was earlier a researcher and lecturer at University of Warwick. His research concerns minority children and the Child welfare system.

Read more about Dr. Ash Chand. Bio and presentation title

Velkommen / Welcome

Foto med CC-lisens, hentet fra www.flickr.com. Se kilde og lisens ved å trykke på bildet.Barnemishandling og omsorgssvikt i et krysskulturelt perspektiv: Muligheter og utfordringer

Bergen, 14. – 16. mai 2012

På vegne av Nordisk Forening mot Barnemishandling og Omsorgssvikt ønsker vi deg velkommen til den 7. nordiske kongressen om barnemishandling og omsorgssvikt i Bergen, Norge i mai, 2012.

Temaet for konferansen er barnemishandling og omsorgssvikt i et krysskulturelt perspektiv. Dagens nordiske samfunn består av familier fra mange ulike kulturer. Dette innebærer muligheter og utfordringer i forhold til å avdekke, utrede, behandle, forske på og forebygge barnemishandling og omsorgssvikt. Hvilke muligheter har vi for å hjelpe utsatte barn fra ulike kulturer og garantere dem en trygg oppvekst?

Medarrangører er Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging – region vest (RVTS Vest), Statens Barnehus Bergen, og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

English:

Child abuse and neglect in a cross-cultural perspective: Possibilities and challenges

14th – 16th of May, 2012 Bergen, Norway

On behalf of the the Nordic Association for Prevention of Child Abuse and Neglect we are pleased to invite you to the 7th Nordic Congress on Child Abuse and Neglect in Bergen, Norway, 2012.

The theme of the congress reflects the fact that Nordic societies today have become a tapestry woven from a diversity of cultures. What possibilities and challenges does that provide us with regard to the disclosure, investigation, treatment, research and prevention of child abuse and neglect? How can we support children from all cultural backgrounds who are exposed to abuse and neglect and ensure them a safe childhood?

The NASPCAN Congress is a Nordic event for professionals, policy makers, academics and researchers. During the three days of Congress a large number of presentations will be delivered to an audience of professionals from a broad range of disciplines and nationalities.

The Congress is organized in cooperation with RVTS Vest, Statens Barnehus Bergen, and Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies (NKVTS).

%d bloggere liker dette: