Presentasjoner fra konferansen

Her finner du oversikt over de presentasjonene vi har fått inn. Vi regner med å få inn flere, men det er ikke alle foreleserne som ønsker at presentasjonen skal publiseres (F. eks p.g.a upublisert forskningsmateriale). Savner du en spesiell presentasjon, kontakt oss på rvts@helse-bergen.no

Read more…

Bilder fra den 7. nordiske konferanse om barnemishandling og omsorgssvikt

Fotograf: Hjalti Árnason

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

Nå er det snart klart for den 7. nordiske konferanse om barnemishandling og omsorgssvikt

350 fagfolk fra alle de nordiske landene møtes i Bergen for å utveksle kunnskap om barn som utsettes for vold og omsorgssvikt. Sentralt står kulturelle skiller for hvordan oppdragelse og omsorgssvikt blir forstått.

Pressemelding 10. mai
Les hele programmet her

Program & abstraktbok / Book of Program & Abstracts

Vi har laget en program- og abstraktbok der du kan lese informasjon om hovedforelesere og  programoversikt for 14., 15. og 16. mai. I tillegg presenterer vi de ulike abstraktene i denne boken. Boken blir utdelt på konferansen.

You may download the book of program & abstracts to read about the key notes, the program and the abstracts. Everybody will receive the book at the conference.

Download the book of Program & Abstracts

Ny foreleser erstatter Dilsa Demirbag-Sten

Marie KöhlerDessverre måtte Dilsa Demirbag-Sten avlyse sin forelesning på konferansen. Men vi har gleden av å presentere en ny foreleser; Marie Köhler.

Bio: Marie Köhler är barnläkare med mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete inom barnhälsovård nu som verksamhetschef för Kunskapscentrum för barnhälsovård i Region Skåne i södra Sverige. Marie har länge arbetat med och engagerat sig för flyktingbarn och hemlösa barn i Malmö. Hon forskar om familjehemsplacerade barns hälsa och upptäckt av barn som far illa och är en av de drivande i Svenska barnläkarföreningens arbetsgrupp för barn som far illa. Marie är en av författarna till boken ”Leva med barn” som riktar sig till nyblivna föräldrar. Hon är kommissionär i Kommissionen för hållbar social utveckling och jämlik hälsa i Malmö Stad.
Les om forelesningen her

Konferansen nærmer seg. Diverse praktisk informasjon:

Konferansehotellet Scandic Bergen City,  ligger i Håkonsgaten 2, 5015 Bergen.

Registrering:

Tidlig registrering: Søndag 13. mai, 1600-1800,  Scandic Bergen City.

Mandag 14. mai, 0900-1000, Salem konferansesenter, Sigurdsgate 6 (se kart under).

Read more…

Nå er de parallelle sesjonene klare!

Parallelle sesjoner og workshops

Fargekoder:

  Short presentation (15 min. fremlegg og 5 min. til spørsmål)
  Workshop (30-45 min. inkl. diskusjon)
  Poster (Blir fremvist gjennom hele konferansen)

  Read more…

%d bloggere like this: